Tag Archives: ca khúc tiếng Trung

Học tiếng Trung qua bài hát Chuột Yêu Gạo – Dương Thần Cương 老鼠愛大米

Lời bái hát Chuột Yêu Gạo – Dương Thần Cương 老鼠愛大米 老鼠爱大米 – 杨臣刚 Láo shǔ ài dà mǐ – Yáng Chén Gāng…
Continue reading

Học tiếng Trung qua bài hát ” Đồng thoại”

Học tiếng Trung qua bài hát ” Đồng thoại” Cùng thư giãn và học tiếng Trung thú vị hơn qua những bài hát…
Continue reading

Học tiếng Trung qua bài hát “Tình bạn” Châu Hoa Kiện

Học tiếng Trung qua bài hát “Tình bạn” 朋友- 周华健 Học tiếng Trung qua bài hát “Tình bạn” 朋友- 周华健 đầy cảm xúc…
Continue reading

Học tiếng Trung qua bài hát Mouse Loves Rice bằng tiếng Đài Loan

歌词 / gē cí / Lyrics (the English is a little overly literal): 我听见你的声音 / wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn I…
Continue reading

Học tiếng Trung qua bài hát Gặp mẹ trong mơ

Lời bài hát cho những bạn học tiếng Trung bằng phương pháp này. Phiên âm dưới đây không phải là phiên âm tiếng…
Continue reading

Học tiếng Trung qua bài hát: Không có anh em ngủ một mình

Méiyǒu nǐ wǒ yīgè rén shuì – chén juān er Không có anh em ngủ một mình 没有你我一个人睡 méiyǒu nǐ wǒ yīgè rén…
Continue reading