Tag Archives: số đếm tiếng Trung

Học số đếm tiếng Trung từ 1 – 10 qua bài hát

Số đếm tiếng Trung qua bài hát giúp bạn nhớ nhanh nhất. Biết cách đọc số đếm, bạn sẽ có thể trả giá,…
Continue reading

Học cách đọc Cách đọc, cách viết , Ghép chữ Số trong tiếng Trung

Bài số đếm tiếng Trung là 1 trong các bài học tiếng Trung cơ bản trong chuyên mục này Số đếm trong tiếng…
Continue reading