Tag Archives: trà đạo Trung Quốc

Trà đạo trong văn hóa Trung Hoa

Trung Quốc là quê hương của rất nhiều loại trà. Từ xa xưa, trồng trà và uống trà đã trở thành một phần…
Continue reading